Attachments controller

Voila, alle attachments die niet nodig zijn zijn verwijderd, zowel op het Online - Urbanus Forum als de Game Section Community Forums.

Dat heeft er voor gezorgd dat er nu nog zo'n 5 MB op het Online - Urbanus Forum staan, en dus zo'n 14MB op de Game Section Community Forums. Daarvoor heb ik deze code gedraaid (ongeveer):

<?php
//Load attachments
$query = $db->query("SELECT * FROM ".TABLE_PREFIX."attachments");
while($attachments = $db->fetch_array($query))
{
	$query2 = $db->query("SELECT * FROM ".TABLE_PREFIX."posts WHERE pid='".$attachments['pid']."'");
	$test_post = $db->num_rows($query2);
	
	if($test_post == 0)
	{
		$db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."attachments WHERE aid='".$attachments['aid']."'");
		
		echo $attachments['aid'].": DELETED<br />\n";
	}
	unset($test_post);
}
?>