VNC server

Nu is het zeer goed dat mijn computer nu automatisch wordt uitgeschakeld, maar zo wordt het wel onmogelijk om via de GUI nog iets te doen vanop afstand, want het tot noch toe gebruikte vino start pas op wanneer een gebruiker zich inlogt.

Het is echter dus de bedoeling dat reeds bij het inlogscherm een VNC server wordt opgestard. LightDM heeft standaard ondesteuning voor tightvncserver, maar dat is niet echt wat we willen, want dan starten we steeds een nieuwe sessie voor de VNC-server, inplaats van de algemene sessie over te nemen. Dit wordt vooral problematisch wanneer de connectie verbroken wordt in tussentijd, of in het algemeen bij langere taken.

Na wat zoeken bleek het wel te lukken met behulp van x11vnc. Ik heb nu het volgende in mijn /etc/lightdm/lightdm.conf:
greeter-setup-script=/usr/bin/x11vnc -xkb -auth /var/run/lightdm/root/:0 -noxrecord -noxfixes -noxdamage -forever -bg -rfbport 5900 -o /var/log/x11vnc.log