PolicyKit

Vorig weekend heb ik de computer op de kamer van mijn ouders opnieuw geïnstalleerd. Er stond nog Ubuntu 10.04 LTS op, en die is nu vervangen door Debian 7.1. Én 64 bit (zoals ik ook sinds eind juni, maar daar volgt nog een artikel over)!

Er was echter nog een groot probleem: enkel root kon de computer uitschakelen, wat dus wel een vervelende situatie was. Wanneer men probeerde af te sluiten dan kreeg met een venster voor het invoeren van een wachtwoord, maar nog het root-wachtwoord, nog het wachtwoord van de gebruiker bleken van toepassing te zijn. Wanneer na een poging af te sluiten gekeken werd in het .xsession-error bestand, vond ik dit:

** (xfce4-session:2872): WARNING **: 'CanStop' method failed : GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files

** (xfce4-session:2872): WARNING **: 'CheckAuthorization' failed : The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files

Na wat zoeken bleek policykit-1 niet geïnstalleerd te zijn. Toen ik het pakket (gesimuleerd) probeerde te verwijderen van mijn computer, dan bleek dit meegeïnstalleerd te zijn met network-manager-gnome. Die laatste acht ik echter niet nodig op deze computer, aangezien er geen gebruik gemaakt wordt van VPN, WiFi, GSM, modem of wat dan ook waar een dergelijke dynamische manier van werken voordeel biedt, en dus heb ik hier nu manueel het pakket policykit-1 geïnstalleerd.