Terug?

Het is al een hele tijd geleden dat ik hier nog eens een nieuw artikel heb toegevoegd, en dat is nochtans niet omdat ik geen stof had voor schrijven, maar heb deze zomer nooit geen tijd gehad om de artikels die voortvloeiden uit de examenperiode in juni effectief uit te werken en te "redden" voor het nageslacht, en vooral voor mezelf :P

Ik zal vandaag een aantal posts toevoegen, waarvan enkele dus gaan over zaken uit een ver verleden en een vorig jaar. Maar, de info is wel nog up-to-date, of wordt gewoon meteen gecombineerd met de nodige extra informatie, met hoe dit geëvolueerd is tot de huidige situatie. Ik vind het belangrijk dit hier te posten, omdat je na een tijdje sms terug tegen hetzelfde probleem aanloopt, en het anders soms moeilijk is om de oplossing voor de geest te halen, en soms voor een stuk opnieuw de oplossing gezocht moet worden, weliswaar met een sneller resultaat vanwege het feit dat je nog wel een globaal beeld hebt, laar het is nog handiger gewoon alle details te hebben, en die eenvoudig te kunnen doorzoeken. En wie weet is er iemand anders nog mee gebaat?