Birthday list

Zo zag de birthday list van de Game Section forums er eerder vandaag uit:

Zoals je kan zien is de meerderheid van die lijst verbannen van het forum. Niet verwonderlijk als je weet dat bijna 30% van de gebruikers verbannen is. Afgaand op de vermindering dat ik kreeg in de cache door hen te schrappen maken zij de helft uit van de gebruikers die hun geboortedatum aan hebben gegeven. Ik zei het al, ik filter vanaf nu op verbannen gebruikers. Dat heb ik gedaan als volgt:
Open inc/class_datacache.php en zoek:

$query = $db->simple_select("users", "uid, username, usergroup, displaygroup, birthday, birthdayprivacy", "birthday LIKE '$bdaydate-%' OR birthday LIKE '$bdaydateyesterday-%' OR birthday LIKE '$bdaydatetomorrow-%'");

Vervang met:

/*
		 * Paretje was here ...
		 * Replaced the following query to make banned users are no longer on the birthday list.
		 * $query = $db->simple_select("users", "uid, username, usergroup, displaygroup, birthday, birthdayprivacy", "birthday LIKE '$bdaydate-%' OR birthday LIKE '$bdaydateyesterday-%' OR birthday LIKE '$bdaydatetomorrow-%'");
		 */
		$query = $db->simple_select("users", "uid, username, usergroup, displaygroup, birthday, birthdayprivacy", "usergroup!='7' AND (birthday LIKE '$bdaydate-%' OR birthday LIKE '$bdaydateyesterday-%' OR birthday LIKE '$bdaydatetomorrow-%')");