OpenVZ

Na wat vergelijken van de verschillende mogelijkheden heb ik besloten OpenVZ te gebruiken. Daartoe moest ik eerst mijn eigen kernel compileren met de nodige aanpassingen voor OpenVZ, aangezien er geen, officiële, pakketten bestaan voor Debian/Ubuntu.

Eerst bash instellen als standaard shell:
sudo dpkg-reconfigure dash
Klik hier op NO.

Vervolgens de afhankelijkheden:

aptitude install kernel-package libncurses5-dev fakeroot wget bzip2 module-assistant debhelper
aptitude build-dep linux-image-server

Daarna de kernel compileren:

cd /usr/src
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.32.tar.bz2
m-a prepare
wget http://download.openvz.org/kernel/branches/2.6.32/2.6.32-dzhanibekov.1/patches/patch-dzhanibekov.1-combined.gz
wget http://download.openvz.org/kernel/branches/2.6.32/2.6.32-dzhanibekov.1/configs/kernel-2.6.32-i686.config.ovz

kernel-packageconfig
echo "CONCURRENCY_LEVEL := 2" >> /etc/kernel-pkg.conf

tar -xpf linux-2.6.32.tar.bz2
mv linux-2.6.32 linux-2.6.32-openvz
rm -f linux
ln -s linux-2.6.32-openvz linux
cd linux
gunzip -dc ../patch-dzhanibekov.1-combined.gz | patch -p1
cp -rf ../kernel-2.6.32-i686.config.ovz .config
make oldconfig

fakeroot make-kpkg initrd append-to-version=-ovz32 revision=1.0 kernel_image kernel_headers

Daarna heb ik ze geïnstalleerd op mijn server, GRUB geconfigureerd en de OpenVZ tools geïnstalleerd:

sudo mkinitramfs -k 2.6.32.25-openvz -o /boot/initrd.img-2.6.32.25-openvz
sudo update-grub

sudo apt-get install vzctl vzquota vzdump

sudo ln -s /var/lib/vz /vz

Na te hebben herstart, heb ik mijn eerste container gemaakt:

sudo vzctl create 101 ostemplate ubuntu-10.04-x86
sudo vzctl set 101 onboot yes save
sudo vzctl set 101 hostname kevin-vzserver-101 save
sudo vzctl set 101 ipadd 192.168.1.101 save
sudo vzctl set 101 nameserver 192.168.1.1 save

Vervolgens moet ik mijn container instellen. Allereerst de repo's instellen

cat >/etc/apt/sources.list <<EOF
# Binary
# 
# deb cdrom:[Ubuntu-Server 10.04.1 LTS _Lucid Lynx_ - Release i386 (20100816.2)]/ lucid main restricted

#deb cdrom:[Ubuntu-Server 10.04.1 LTS _Lucid Lynx_ - Release i386 (20100816.2)]/ lucid main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.

deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted
deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe
deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 
## your rights to use the software. Also, please note that software in 
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
# deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse

deb http://192.168.1.4/repo lucid universe backports backports-beta
EOF

wget -O - http://repo.online-urbanus.be/95516D5A.gpg | sudo apt-key add -

Daarna heb ik DHCP verwijderd, dat heb ik immers niet nodig, ik gebruik enkel statische ip's:
apt-get purge auto-remove dhcp3-client dhcp3-common

En als laatste actie moet ik nog mijn standaard gebruiker toevoegen:

addgroup gid 1000 kevin
adduser gid 1000 -u 1000 kevin

Verder heb ik de gebruiker toegevoegd aan de sudo file:
mcedit /etc/sudoers

16/09/2011, 16:21:
Hier kwam ik tot de conclusie dat ik ook het volgende kan verwijderen:
apt-get purge auto-remove samba samba-common samba-common-bin smbfs

16/10/2011, 23:22:
Het ziet er naar uit dat ook apache verwijderd kan worden. Dat heb ik een tijdje gelden reeds getest.
sudo apt-get purge apache2 apache2.2-common apache2.2-bin apache2-utils apache2-mpm-prefork

16/10/2011, 23:40:
Het lijkt er op dat het probleem met de taal opgelost kan worden met het volgende:

export LANGUAGE="C"
export LC_ALL="C"

17/10/2011, 22:29:
Zonet zag ik op de server waar ik alle drie de variabelen reeds een tijdje geleden op C instelde het probleem zich terug voordoet. Het is dus nog niet opgelost.

17/10/2011, 22:33:
Ik heb zonet ook gevonden hoe ik het probleem van de tijdzone kan oplossen:
sudo dpkg-reconfigure tzdata