Reset backup

Ik heb besloten om vanaf nu 2 weken een backup te bewaren van de Game Section en Online - Urbanus. Dat zal ik doen door naast de huidige backup, ook een kopie te bewaren in een andere map, net voor de originele backup wordt geüpdatet ;)

nice -n 19 rsync -avrz delete "/media/BACKUP/Sites/Game Section" "/media/BACKUP/Sites/Previous"